.

.

TRO og VITEN

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

.

SETT INN DE RIKTIGE LINKENE
HISTORIE Store Norske.
HISTORIE wikipedia.
Verdenshistorien Nasjonalbiblioteket

Det Humanistiske Fakultet
Faglitteratur ca 115.000 Nasjonalbiblioteket

.INTRO OM ALTETS-FORSTÅELSEN!

DET ENDELIGE DYPDYKKET I EKSISTENS-FUNKSJONEN!

VEKTIGE ARGUMENTER OG TILNÆRMINGER!