.

MATRIX INFORMASJONS-BASE

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl. Kart-MAP

MATRIX INFORMASJONS-SYSTEM

Matrix: Referanse-funksjonen.
Funksjons-plattformen.
Kilde, Kilden:
Sammenlignings-funksjonen
Bli Matrix Medarbeidere?
APPER SOM IKKE FINNES!

temples.png

VEKTIGE ARGUMENTER OG TILNÆRMINGER!
Utdypelse av Matrix-funksjon her,
krever utdypelse av begrepet info
i utvidet skala, forståelse,
der data inkluderer notat, virkning,
signal, også utvidet som begrep.
I mellomtiden må resten av alt under
next-forlag fungere som midlertidig
info-tjeneste, og henvisning til eksterne
info-kilder via nett eller
andre opplysnings-kanaler!

ARGUMENTER OG TILNÆRMINGER!

Matrix informasjons-system

Artikkelstart. Matrix betyr 'mor', 'kilde', 'grunnmasse'. Fakta latin mater, 'mor, kilde, opphav'. Det brukes i flere ulike sammenhenger: grunnsubstans, vev som det vokser noe ut av, som for eksempel neglematrix, start vekst negler. Det er grunnsten i begrepet matriarki, det vil si der kvinnene var det dominerende fokus i de eldste kulturene, tidlige landsbyer. At de fødende var hellige blant annet. Et under. Gave. På den annen side ble det synonymt med å skape, danne, at noe er opphav eller opprinnelse, basis. I mer moderne form har begrepet blitt gyldig for basis i matematikk-grener, logaritmer, matrise-bygging, grunnplan, for mikro-chipper, data-programspråk, for to-talls-system, digital-teknikk, integrerte kretser, forsvars-strategier, infrasystemer i samfunn, og spesielt i legevitenskap, helse-sektoren, eksempel Florence Nightingales sykepleier-lære og prognoser, videre: forsking, genetikk, biokjemi, vitenskaps-teorier, kjemi, fysikk, og moduler som kan settes sammen av samme hva. Matrix: Referanse-funksjonen. Funksjons-plattformen. Plan og paradigmer, sammenlignings-grunnlag, analyse, logiske grunn-satser, syntaks, kilde-innhenting, semantikk. Kilde og substans kan ut fra denne beskrivelsen bety urstoff, prinsipp, egenskap! Ingen av disse betegnelsene sier noe om seg, om det ikke er en funksjons-beskrivelse, den minste del rom, minste del bevegelse, minste del styrke/energi/kraft, minste del følelse eller behov, minste bestand-del eller funksjon i bevisstheten, og i stemninger. Ergo: Matrix kan bestå av minste del kilde-funksjon, eller ett sett av slike som en matriseplattform, flere som danner en grunnfunksjonell virkende plattform, responskilde for sammenligninger. Se hva Matrix kan bety: Matrix kan bety grunnsubstans. Hva noe består av, funksjon, urkilde; eller rett og slett Kilde, Kilden. Benyttes for bilders oppløsningsgrad, piksler i Computertomografi CT. Benytte for finkornet materie, for også beskyttende lag i biologiske stamcelleorganeller og for bærevev.
Erkjennelses-teoretisk benyttes begrepet Matrix-argumentet, at dersom du ikke vet om du er fanget i en Matrix-maskin, noe science-fiksjon-basert funksjon som styrer informasjonen til hjernen, da kan du ikke lenger sikkert si at du vet noe om deg selv. Matrix kan være en matematikk-matrise. Eller; en omslutning av en logaritmefunksjon som dekker alt fra enhet til helhet innenfor et variabelt område logisk eller matematisk. Det kan være logisk som 0 og 1, eller analogt variabelt som grad forskjell, sannsynlighet. Matrix er ingen isolert definert funksjon. Det henviser til en bygge-plattform, kilde, substans som igjen er dårlig eller variabelt definert. Ett fagområde kan definere dette til noe bestemt som et utgangspunkt eller som begrenset til en bestemt egenskap i faget, teoretisk og praktisk som bevisst eller fysisk egenskap, slik som en type celler, eller cellestrukturer, eller grunnplattform i en ingeniør-modell av noe. Det kan være en spesiell strømkrets, eventuelt mikro-chipen, en matematikkchip-del i en slik prosessor. Det beste er å se Matrix som Utgangspunktet, nesten som parametere og paradigmer som det også kan brukes om. Om så et dogme! Gud eller Naturen som valgt basis for forståelse av noe. I informasjonssystemet Matrix under Altets-domenet, så er kilden poenget, og kilden er en funksjon, og denne funksjonen bruker forskjells-funksjonen til differensialkraften, en differensierende differensialfunksjon som referanse for logiske slutninger. At matrix også kan sies å være skeptisk-analytisk er en oppfatning. Men en absolutt differensial gir også like mange riktige og gale svar. At man trenger noen smarte buffere for å unngå bare feil-informasjon. I minst en sammenheng har det blitt brukt som DNA-genenes sammensetning i DNA-molekylet som grunnlag for hele arvesettet, genomet til et menneske, altså En slags arvestoffets grunn-matrise. Differensialkraftens funksjon, og en slik biologisk natur-matrise-form, ikke så ulikt en binær funksjon, men som en total forskjell, også alt analogt, så kan vi si at det er en sammenlignings-funksjon av like og ulike, kjent og ukjent, som er referert som den minste forskjell som uansett hvilken egenskap det gjelder, som er kildefunksjon for dannelse av logikken i denne versjonen av Matrix Informasjonssystemet.
• grunnsubstans, vev som det vokser noe ut av, som for eksempel neglematrix.
• kimblad, se kim. • som uttrykk for bilders oppløsning (i pixler) i computertomografi(CT).
Ekstracellulær matriks er et nettverk av fiberdannende proteiner og polysakkarider i vevet rundt cellene, innesluttet i en grunnsubstans. Det tilsvarer cellens intercellulærsubstans.

ERKJENNELSESTEORI: Matrix-argumentet: (STORE NORSKE LEKSIKON) Matrix-maskin. Som premiss i et skeptisk argument fungerer Matrix-situasjonen som følger: dersom man ikke kan utelukke at man ligger som fange av en Matrix-maskin, så kan man heller ikke slå fast at man vet noe om seg!

I dette Matrix-systemet er det til hensikt å benytte oss av funksjoner, (forskjell/virkning som like og ulike), som vi ikke klarer å komme unna, utelate! Den minste preferanse som må være til stede for væren, dimensjoner, endrings-egenskap, formasjoner, preferanser, eller om så funksjons-basis for dannelse av en kontinuerlig sammenhengende helhet! I differensialkraftens uendelige rombevegelsesstyrke-virkninger er det ikke noe i veien for at det mellom de fysiske stabile stadier vi betrakter som fysiske lover at overgangsstyrker i en uendelig blanding også gir mulighet og åpning for de bevisste farge- og smaks-virkninger stemningsvirkninger og følelses-virkninger, og at det dannes inntak og utkast for et energi-forbrukende system på hvilken som helst måte, fordi det ubetinget er utvekslings-funksjon!

ARGUMENTER OG TILNÆRMINGER!

.

VIDEO/NETT-FILM

Matrix informasjons-system