.

.

Livs-egenskap Livs-evne Livs-kraft

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

.

HOME Altet
HISTORIE Store Norske.
HISTORIE wikipedia.
Verdenshistorien Nasjonalbiblioteket

Det Humanistiske Fakultet
Faglitteratur ca 115.000 Nasjonalbiblioteket
Livssyn

.INTRO OM ALTETS-FORSTÅELSEN!

DET ENDELIGE DYPDYKKET I EKSISTENS-FUNKSJONEN!

VEKTIGE ARGUMENTER OG TILNÆRMINGER!