.

.

Kommunikasjon

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

.

SETT INN DE RIKTIGE LINKENE
Infra-Strukturer.
HISTORIE Store Norske.
HISTORIE wikipedia.
Verdenshistorien Nasjonalbiblioteket
BEVISSTHET
SIKKERHET.

Infrastrukturer Leksikon
Infrastrukturer Wikipedia
Moderne Samfunn:
All Militær, Sivil, Offentlig
Privat, nødvendig
Kommunikasjon, Ferdsels-årer.
Teknisk, Praktisk,
Opplæring, Opplysning.
Det Humanistiske Fakultet
Faglitteratur ca 115.000 Nasjonalbiblioteket

.INTRO OM ALTETS-FORSTÅELSEN!

DYPDYKK I VITENSKAPEN og ANSVARET!
Ny Moral-Teori

VEKTIGE ARGUMENTER OG TILNÆRMINGER!