.

.

Informasjons-Systemer

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl. Map1 . Map2.

.

Offentlige Etat Direktorat
PST . ESA . NASA
Statistisk Sentralbyrå
FHI FolkeHelse-Instituttet
Økologi Klimarapport
HISTORIE Store Norske.
HISTORIE wikipedia.
Verdenshistorien Nasjonalbiblioteket
Etteretnings-Systemer:
Sivile . Statlige . Private . Kodede-Nettverk
Egen Årvåkenhet, sikkerhet:
SIKKERHETS-Systemer:
Søk i Google-felt topplinje

page INTERNATIONAL

Verdens Land . . World States
Areal and People in the World

VEILEDNING OM INFO-SYSTEMER

STORE NORSKE LEKSIKON
NORGES FAUNA og NORGES FLORA
Det Humanistiske Fakultet
Faglitteratur ca 115.000 Nasjonalbiblioteket
Forbruker-Rådet
Mat-Tilsynet
FHI FolkeHelse-Instituttet
Statsvitenskap/Internasjonal Politikk
Verdenskrisene
Sikkerhets-systemer
NATO Forsvars-system Info
Google Translator
LAN SKIPS-Trafikk-Live. . GPS FLY FLIGHT-INFO . INTERPOL . FBI . CIA . NSA . CERN . Schengen . UNIVERS! NASA ESA HUBBLE WEBB Observatorier RomfartNorge Norske-Aviser . Nettavisen . VG . DagBladet . Aftenposten . NRK . YR-Vær! , Schengen-EUROPE UNION EU . SIS British Secret Intelligence Service; . Intelligence Corps British Army Encyclopeidia Britannica GOOGLE BING Verdens aviser inkl South-America Verdens aviser online.no Worlds TV & Strems-Canals official del Worlds Live TV-Channels Klimarapport Norsk-rettet Klimarapport International Statistisk Sentralbyrå Norske Forlag Norske Bokhandler Heidi Ek Bøker Gratis ebok.no BOOKS Bøker Norges største bok-utvalg Nettbokhandel kjøp salg av bøker Biblioteker_i_Norge Bibiloteksøk Bibutv. nb Sosiale Medier liste: Statistisk Sentralbyrå Norske-Aviser FAG NasjonalBiblioteket . ØKONOMI . VALUTA . Verdensværet! BEVISSTHET ANNET NORGES LOVER. SKIPS-Trafikk-Live. Riks-revisjon Riks-antikvar Bygg-Plan-Et Næring-Fisk-Dep NEXT FORLAG Kunde: E-MAIL INFORMASJONS-SYSTEMER VIDEO/NETT-FILM YTTRINGS-FRIHETEN Uavhengige MEDIA og JOURNALIST Ytrings-frihet LOVDATA TIME-MACHINE-EU FLY FLIGHT-INFO REISE-FORBEHOLD Vær Verden . VerdensVær Snap . Tik . Tube . Face . Twit . Link
The Society of Philosophy

Felles-Europeisk NØD-nr = 112 ! USA 911 ! Psykolog Psykiatri Forbruker-Rådet Mat-Tilsynet FHI FolkeHelse-Instituttet FRI RETTSHJELP Helsepartiet: Helsa Først! Av største interesse ved lover/forskrifter/reformer er vel HelsePartiet i Norge! Miljø-Depertementet KROM Norsk forening for kriminalreformer. Menneskerettighets-Domstolen i Haag: Norsk avdeling FN: Folkerett og konflikter/Internasjonal Sjørett Leger Uten grenser Amnesty: At lov og rett fungerer rettferdig, og at uskyldige ikke fengsles eller dømmes til døden. Flyktningehjelpen SOS-Barnebyer Human-Etisk Forbund Hjelpeorganisasjoner Dyre-Beskyttelsen Konflikt-Rådet Sivilombudet: Når du ikke når frem i livskriser hos det offentlige! Norske Aviser: Til hjelp/varsling også! NØD-TELEFONER Kirkens Nødhjelp Røde Kors: Samarbeid: Røde Halv-Måne

Kan kontaktes: Forsøk verdt: Justis-Departementet, men
Søk, om du kan, alltid Organisasjoner Du Bør Være Forsiktig Med, på nett eller sikrere kilder!!