.

.

Informasjons-Systemer

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

.

Offentlige Etat Direktorat
PST . ESA . NASA
Statistisk Sentralbyrå
FHI FolkeHelse-Instituttet
Økologi Klimarapport
HISTORIE Store Norske.
HISTORIE wikipedia.
Verdenshistorien Nasjonalbiblioteket

Det Humanistiske Fakultet
Faglitteratur ca 115.000 Nasjonalbiblioteket
Forbruker-Rådet
Mat-Tilsynet
FHI FolkeHelse-Instituttet

.INTRO OM ALTETS-FORSTÅELSEN!

DET ENDELIGE DYPDYKKET I EKSISTENS-FUNKSJONEN!

VEKTIGE ARGUMENTER OG TILNÆRMINGER!


Psykolog Psykiatri
Forbruker-Rådet
Mat-Tilsynet
FHI FolkeHelse-Instituttet
FRI RETTSHJELP
Helsepartiet: Helsa Først! Av største interesse ved lover/forskrifter/reformer er vel HelsePartiet i Norge!
Miljø-Depertementet
KROM Norsk forening for kriminalreformer.
Menneskerettighets-Domstolen i Haag: Norsk avdeling
FN: Folkerett og konflikter/Internasjonal Sjørett
Leger Uten grenser
Amnesty: At lov og rett fungerer rettferdig, og at uskyldige ikke fengsles eller dømmes til døden.
Flyktningehjelpen
SOS-Barnebyer
Human-Etisk Forbund
Hjelpeorganisasjoner
Dyre-Beskyttelsen

Konflikt-Rådet
Sivilombudet: Når du ikke når frem i livskriser hos det offentlige!
Norske Aviser: Til hjelp/varsling også!
NØD-TELEFONER
Kirkens Nødhjelp
Røde Kors: Samarbeid: Røde Halv-Måne

Kan kontaktes: Forsøk verdt: Justis-Departementet, men
Søk, om du kan, alltid Organisasjoner Du Bør Være Forsiktig Med, på nett eller sikrere kilder!!