.

ALTET.NO

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

INFORMASJON OM ALTETS-FORSTÅELSEN! ETT ENDELIG DYPDYKK I EKSISTENSE-FUNKSJONEN!!
FORMÅLET

ALTET
VITENSKAPS-TEORI
BEVISSTHETS-TEORI
KOSMOS-TEORI
PARTIKKEL-UNIVERS
Relativitet-teoriens funksjon
Altet for Barn og Ungdom
HELSE

altfor.png


ALTET-KLASSIFIKASJON.
Bilder av Altet-relevans Vitenskaps-teori og Filosofisk Selskap.

ALTET FORKORTET BESKREVET: En annen værens-beskrivelse enn den offentlige: Om du ikke vet dette: 600 fkr: ANAXIMANDERS Væren: Altet; det eneste værende mulige; er ETT, Uendelig og bevegelig! Årsak: grenseløst prinsipp. Gjenstridig, (kraft-motkraft)! Det alle himler og verdener med dets egenskaper og innhold, oppstår av og går til grunne i.
En smelte av alt kjent, ukjent, dimensjoner, bevissthet, egenskaper, enten fornuften forstår det eller ikke! Ingen guder, ånd, bevissthet, natur, levende/dødt er utelatt, og Altet omfatter alle uendeligheter og evigheter. Iboende drivkraft! Beskrivelsen er fra Old-tiden: ALTET VIRKER! Alt kjent-ukjent, værens-virkelighet, del/helhet.
Kontinuitet: sammenhengende Eksistens.
Livssyn? Vi har religiøse, filosofiske, ideologiske, politiske,
vitenskapelige, alternative livssyn.
Altet er ett Virke-funksjons-livs-syn!
Moral=Holdbarhet! For Jorda/Mennesket;
Holdbarhet for Kropp-Følelse-Bevissthet-Miljø-funksjonelt.
Altet-Syn Godt Alene, og parallellt/supplert til Andre Livssyn!
Avklart Bedre enn oldtidens:Altet: Kamos-Forandringskraften/Differensialkraften!
ALTET HOME Alternative Livssyn Alt-linker AltVisning BEVISSTHETEN CYBER-SPACE EVOLUSJON FORUM HELSE HISTORIEN Holdning/Mening IDEOLOGIER Kommunikasjon Kritisk-Analytisk Skole Livsegenskap POLITIKK LIVSSYN RELIGION Logisk Skole Matrix-IS MORAL Nerver/Kropp Organisasjoner Praksis RELIGION Sikkerhet Tro/Viten Univers/Kosmos Virkeligheten VIDEO/NETT-FILM

Differensialkraften Forandringskraften Kamos Differensialkraften Kamos Forandringskraften Kamos-serien StoreEnergimatrise Energimatrisehøyre Energimatrisevenstre

Vitenskapslinker!

Altetslinker!

Nextlinker!

VITENSKAPS-TEORI-domenet: Dette er under www.vitenskaps-teori.no
https://vitenskaps-teori.no/
https://vitenskaps-teori.no/index.html

FRI FORSKNING
Kamos Differensialkraften
Kamos Forandringskraften
Kamosbok-serie
Metoden
Oppdagelser/Oppfinnelser
Spørsmål og Svar i Vitenskapen
Infrastrukturer

FAG-VITENSKAPENE
JUS LOVER
Natur-Vitenskap
Psykologi
Samfunns-vitenskap
Sosial-Antropologi
Sosiologi
Stats-Vitenskap
Teknologi
Vitenskap
Vitenskaps-Hypotese
Vitenskaps-Teori
Økologi
Økonomi
!

ALTET-Domenet: Dette er under www.altet.no som https://altet.no/ + html


Altet Home
Altets-linkene
Bevisstheten
CyberSpace
Evolusjons-Teori
Det Filosofiske Selskap
Forum
HELSE
Historien
Holdning og Mening
Ideologier
Kommunikasjon
Kritisk-analytisk Skole
Livs-evner/Egenskaper
Livssyn
Logisk Skole
Matrix Info-System
Moral
Nervesystem/Kropp
Organisasjoner
Praksis/Hverdagsliv
Religioner
Sikkerhets-systemer
Tro og Viten
Universet Space/Kosmos
Virkeligheten
!

Next Forlag B: Linker i www

NEXTFORLAG ARKIV; https://nextforlag.no/Arkiv/
NextForlag Arkiv


Bokbasen
BokbaseA
BokbaseB
Fag-Litteratur
Kamos Forskerbok-serie
INFO-DEKLARASJON
Media
Partnere
Boksats/Salg
Skjønnlitteratur

: En Introduksjon om hvordan begrepet oppstod hos meg, med begrep som væren, endring, kraft for natur-fysisk- og bevissthets-funksjon:

INTRO OM ALTET!
og EKSISTENSE-FUNKSJONEN!

Anaximenes er elev og venn av Anaximander: Han er enig. Men han kommer frem til at helheten, Altets iboende oppførsel er utvekslingen. Tydelig balansert utveksling, og at alt ikke bare er kvalitativt, men at det derfor også er kvantitativt. Han viser dette ved å blåse med åpen og knepen munn som gir henholdsvis kald eller varm luftstrøm, altså fysisk kvalitativ endring som kvantitativt. Parmenides væren og virkelighet, Xenofanes høyere gudsbegrep som dette alt, Pythagoras om at alt er tall, og bevegelses-summen konstant, Empedokles kraft, motkraft Heraklits Forandrings-prinsipp-søken. Anaxagoras; At verdensfornuften, en form som har logos-prinsipp, skiller ut forskjell, og vår fornuft egenskap er å se forskjell på det forskjellige, at alt er sirklende overganger med litt av alt i seg.

Demokrit, atomer, sjels-atomer, rekkefølgene, evig bevegelse, tom-rom; De fleste hellenske filosofer følger opp deler av alt dette: Demokrit, Sokrates, Platon, Aristoteles, Plotin, Aquinas, Bruno, Spinoza, og gjenkjennes hos Leibniz og Hegel. Leibniz og Anaximander innehar et romtid-produkt, kraft, lignende Einsteins, men Einstein trekker vekk motkraften, og lar den gjelde som kun definerer kraft lokalt til mot-stridigheter i vårt lokale gravitasjonskraft-rom med tro på at alle krefter er et felles felt. Men det kan være et felles felt også om det ikke regnes verdier kun fra 0 kraft og til verdier vi måler, fordi med full, total kraft, så får vi alle de samme formlene allikevel. Etter dette har fysikere beregnet alt ut fra at kun energi-utvekslingen lokalt mellom det vi finner målbart som det virkelige! Uvitende om dette som 14-16 åring, så grubler jeg på rom-tid-stoff, kraft og bevissthet, hvorfor er alt, og at hver av disse kan være. Hvordan kan de være til, bygges, fremstå, virke, som underlag for alt bevisst og fysisk som fremstår inkludert alt vi tror og vet.

Det er jo for fantastisk, både logisk og mystisk. Av troende og ikke-troende rundt meg, så måtte jeg kalle min grubling for Altet da det handlet om all endring, all verden, væren, alle egenskaper bevisst og fysisk. De fleste jeg kommuniserte med, fremla som regel altfor reduserte, små modeller, eller interesser i sine verdens-beskrivelser, og var sterk knyttet til enkle tros-modeller, eller enkle natur- og rom-stoff-tid-modeller. Modellene hadde for store mangler til at jeg kunne forklare min oppfatning kun ved slike modeller.

Mitt Alt, Altet, altså beskrivelse, forståelse, oversikt, måtte byttes med en introduksjons-modell til de andre: Alt, Altet! ble delt i væremulighet, forandrings-mulighet og altets ingrediens-mulighet: Bevisste og fysiske funksjoner:

Dette gjaldt også vår rom-tid-stoff/energi-kraft-felt-produkt, natur-forståelse, følelser og Bevissthets-egenskaper. Jeg fant en fellesnevner for de alle: Som et produkt, en kraft-modell: Altet: Den logiske forandringskraften og dens funksjon; Så innebærer den ved undersøkelse i ettertid alle de tidligere modeller, samt de viktigste data for erkjennelsesteori, vitenskapshypotese: Altet; En Forandringskraft, en Differensial-kraft: Altet er ingen skole-lære, med mindre man studerer Filosofi og Ide-historie, eller de gamle lærde filosofiske vitenskaps-pionerer. Derfor oppstår Altet her som en fordypelses-offentliggjøring, og som livssyns-formative synsvinkler på linje med andre syn. JA! Det er ikke fritt for at denne begynnelse er sterkt farget av mitt syn på saken, som stort sett er sugd ut av eget bryst i en langsiktig egen bevisstgjørings-prosess som har krevd det meste av mine ressurser fysisk, mentalt og bevisst.

ALTET VIRKER!

NEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nb.no

Copyright; Next Forlag Bergersen 920766048 MVA Internett-Selskap! Internett er besøks-adressen! Kontakt rogerlatimera@gmail-com og mobil 95882471 til Firma, Kunder og Partnere, samt det Offentlige!