.

.

Historien

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

.

HISTORIE Store Norske.
HISTORIE wikipedia.
Verdenshistorien Nasjonalbiblioteket

Sjekk Tema Religion, Filosofi, Vitenskap,
Kultur- og Natur-Historie, Myter, og
Litteratur-historie: Historie Myter og Vitenskap!

NEXT FORLAG . . BØKER
Vitenskap . . Altet
Filosofisk . . MatriX
NasjonalBibl.
HISTORIE Fagviten
Historie-vitenskaps-teori


spurte.png

HistorieFilosofi
Historiegrafi
Verdenshistorisk Oversikt
Institutt for filosofi, idehistorie
og kunst-historie og klassiske språk.

Humanistisk Fakultet i Bergen.
Se også andre Universitet

Det Humanistiske Fakultet
Faglitteratur ca 115.000 Nasjonalbiblioteket
Ukrainas Historie
10 nyere bøker Ukraina-krigen
Ukraina-krigen GOOGLET.
Verdens-krisene og krigs-konflikter

INTRO OM VITENSKAPS-FORSTÅELSEN! DYPDYKK I VITENSKAPEN og ANSVARET!
Dette vil komme i ett eget bilag senere! Deler av dette er å finne i de andre blokk-sidene!
Men her og nå er det viktig å ta opp ett begrep, og se noe historisk på dette.
Blant annet noe som berører Energi, Mat-ressurser, Klima, og Ukraina-krigen, krisen i Europa og verden!

GEO-POLITIKK: Handler om hvilken livssyn, politikk, styreformen som de forskjellige land har ut fra de forskjellige utbredelser og erobrings-områder som folkegrupper og stater har lagt under seg opp gjennom historien. Vi kan tenke på arierne rundt 2000 før vestlig tidsregning for 4000 år siden, og Akhadernes overtakelse av Sumer, siden Babylonias styre over først Sumer, Mesopotamia 200 år senere. og Babylonias invasjon av Egypt hvor de ble faraoer. Senere ble Persia, Iran, et storrike, inntil antikkens greske og romerske Oldtids-dominans fra 2400 år siden til 1500 år siden. Europa gikk inn i Middelalderen der Geistlige styreformer regjerte. Fra 700-tallet til 1830 styrte muslimer deler av Europa, med brudd da tyrkere og mongoler regjerte deler av øst-Europa. Fra 1500-tallet, 500 år siden dominerte kristne deler av Europa nord og vest. Katolikker og protestanter kom i krig med hverandre. Her ble det nyoppdagede Amerika delt mellom Spania/Portugal, og England med allierte i nord, der Nord-Amerika og Sør-Amerika ble delt med pennen, katolikker i Sør-Amerika, protestanter i Nord-Amerika. Allikevel ble statene her ikke dominerende før etter 1750-1800, tiden da kolonni-makter frigjorde seg mye i kjølvannet av den franske revolusjonen, tross at USA var tidligere ute. Marxismen vokser frem fra 1845-1890-årene. I tiden 1890-1913 blir det klart at kristne, katolikker, protestanter, kommunister er 3 maktfaktorer politisk som kommer i konflikt. Fra første verdenskrig 1917-18 blir så nazismen og kommunismen, Tyskland, og Sovjet etterhvert stormakter og Kina bygger seg opp med Maos kommunisme. Geo-politikken, livsyn og politikk som styrer geografisk areal, makt-dominans, blir veiledende kampsaker. Muslimer, Kristne protestanter og katolikker, Kommunister, Hinduister, Buddhister er de store dominansene geo-politisk. Utbredelse ved forkynnelse og makt, stort sett krigs-konflikter. Med 2 verdenskrig er som fra 1904, Japan også en stormakt, og det oppstår en allianse, der Tyskland, Italia, og Japan samarbeider, og Sovjet og Spania er involvert. Det er Europas nord-vest-stater og USA som nå er allierte, og Sovjet bytter side og blir vestlig allierte. Italia mot slutten av krigen. Japan, Korea, Kina i krig. Utfallet av 2 verdenskrig for 75 år siden, er at de Vest-allierte USA-Europa-vest, og Sovjet, går seirende ut av krigen. Makt-dominansen Vest-Øst blir satt ganske bestemt i Europa, av hvem som vinner terreng innover fra øst og vest, der Berlin midt i Tyskland er målet. Europa utenom Sovjet blir delt i to mellom USA-Vest-Europa og Sovjet med de største hærene og seirene. Nærmest mellom kristne og kommunister. Stort sett kommer Japan under USAs dominans. Vest-Europeiske land får sin demokratiske frihet ganske straks ved frigjørelse, med unntak av at vesten styrer vest-Tyskland og Sovjet styrer Øst-Tyskland, og Berlin blir delt likedan. Berlin blir liggende innenfor Russisk-sovjetisk grense, og blir konflikt. Krigsbytte skjer slik at avtaler, Odessa-Jalta-møter, ender med at den kanskje største, raskeste Geo-politiske endring i verden, skjer ved at Vest-Europa blir frie under de Vest-allierte, USA-Europa, og Sovjet dominerer alle Øst-Europeiske stater der de setter inn sine kommunist- ledere, og der alle stater ikke er frie men Sovjet-republikker sett fra Moskvas side. I utgangspunktet er dette en øyeblikkelig avgjørelse, der den geo-politiske dominans er avgjort ved forhandlingsmøter. Det er den største og raskeste Geo-politiske, mulige katastrofe sett fra frie valg-muligheter i verden, og kan sies å være ren Makt-overtagelse ufrivillig. Når konservative krefter i Sovjet nå hevder at frigjørelse av de samme vestlige stater er et Geo-politisk tap, så er det ikke annet enn 0-stilling av ett geo-politisk makt-trekk, og ansett som rettferdig opprettelse av frie nasjoner på nytt i Europa, slik det hadde vært. En overraskelse er det at de eldre innlemmede nasjoner, stater, vil frigjøre seg ved valg, og frigjøre seg: Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadsjikistan, Kazakstan, Georgia, Ukraina. Disse statene har vært tidvis under og utenfor Russlands herredømme ved tidligere krigs-kriser. Godkjent av FN og Russland de siste 30 årene. Så oppstår altså alianse-konflikt-krisen. Men kan man egentlig bestemme hva de frie landene velger å endre politisk? FN mener nei, Folkerett; Nei. Nå viser det seg i alt høyere grad at det er kapitalformen, økonomisk styring og ressurser som er det sentrale. Naturkrise, menneskerettigheter og fordelinger vokser frem som nydannelse av forståelsen om politikk, holdbarhet for kropp, følelser, natur og bevissthet der de tidligere syn må eller bør innrette seg etter dette. Her står religiøse og kommunistiske konservative retninger i mot dette. Ved siden av dette har en kriminell verden blitt satt i system som trussel mot velferd og opprettelse av livsvilkårene. Samtidig utnytter de konservative retningene dette kriminele systemet til sin fordel på bekostning av de humane verdier. Men krefter innen alle retningene har motstandere mot slik makt-kultur. Nå Natur-kamp, Kapital-kamp, Human kamp.

DETTE ER VEL DET MEST UNØYAKTIGE UTKASTET SOM FINNES OM BAKGRUNNEN OG BEHOVS-BAKGRUNN, MEN ER ALLIKEVEL NOE Å DRØFTE BERØRINGSPUNKTENE TIL, SLIK AT DETTE ER ET PROVOKATIVT UTKAST FOR DISKUSJON, DRØFTELSER, INNSIKT OG PROBLEMLØSNING. Midt i en krigs-trussel av alvorligste grad. Begrepet Geo-politikk og begrepet Imperialisme blir debatt og bevisstgjørings-viten. Det er hovedpoenget med innlegget og ikke graden unøyaktigheter! Visk innlegget ut bevisst, og se an saken selv på nytt. Hvor står vi?
EN SPESIELL VITENSKAPS-TEORI

.