.

.

HELSE

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl. Map1 . Map2.
!

SamfunnsVitenskap
Seksualitet
Helse: Kropp-Følelser-Bevissthet
og Næringskilde/miljø-kommunikasjon,
individ og samfunn: Livs-holdbar
funksjon der holdbarheten er selve funksjonen.

Helse Leksikon . Helse Wikipedia
Helsenorge . WHO World Health
NSF Sykepleier-forbundet
BioIngeniørfag Sykepleie Helse
Politi All tjeneste 02800 . Brann-etat All tjeneste
PST Ring 23-30-5000 Politi 112 Brann/Fire 110
Police, Ambulance, Fireteam, Terrorism!
Gå til Psykologisiden . . Gå til Bevisstheten

altfor.png
Krise tlf Mental Helse . . Krisetelefon Kirkens SOS
STUDENTER . . Kostholds-RÅD! . . GOOGLE
RING 112 for ALL NØD I HELE EUROPA! USA 911!

VOLD-Overgrep 112/116-117
VOLD-Overgrep Barn/unge 116-111
Norges Fastleger . Norske Sykehus
Legevakt Ambulanse 113 eller 116117
Legevakt/SYKEBIL 113 og 116117
Store MEDESINSKE Leksikon!
Vaksiner . . Sykdomsarter!
Sykdomsarter hos dyr!
Førstehjelp Nødhjelp Assistanse
Naturkatastrofe Varsling Alarm
Statistisk Sentralbyrå
Stater Nødetat.pdf
HELSE-PARTIET Norge
MAT-TILSYNET og Ø K O L O G I !!


APOTEK I Norge!
Andre Verdens-APOTEK: Googlemap
Moral og Holbarhet!!
INTRO OM
ALTETS-FORSTÅELSEN
!
Helse-Kritisk Innlegg! Økologi!
Biosfæren!

VERDENS KRISER
Norsk Helse-politikk
FHI FolkeHelse-Instituttet
FHI Helseanalyser
Sykdommer - Ulykker - Gifter!
Nødhhjelp - Førstehjelp!

BEVISSTHETEN NextBøker
Bevissthets-funksjons-litt.!
Psykolog Psykiatri
Forbruker-Rådet
Mat-Tilsynet

FRI RETTSHJELP

Amnesty: At lov og rett !
fungerer rettferdig, og at !
uskyldige ikke fengsles!
eller dømmes til døden.

Flyktningehjelpen
SOS-Barnebyer
Human-Etisk Forbund
Hjelpeorganisasjoner
Dyre-Beskyttelsen

Botanikk - Zoologi
Evolusjons-teori
Fosterutvikling!
Profft: Bios1 og Bios2, og
Celle-biologi fra LUND univ. 2007
Mieralrikets produksjon av
organisk stoff, organisk kjemi,
naturldannlese av
fett, sukker, proteiner
Hav-vannets mineralfordeling
og cellesaftens mineralfordeling
Kropp - Anatomi - Ernæring,
Helsepartiet: Helsa Først!
Av største interesse ved !
lover/forskrifter/reformer!
er vel HelsePartiet i Norge!

Miljø-Depertementet
KROM Norsk forening !
for kriminalreformer.

Menneskerettighets-!
Domstolen i Haag: !
Norsk avdeling

FN: Folkerett og konflikter/!
Internasjonal Sjørett

Leger Uten grenser
Konflikt-Rådet
Sivilombudet: Når du ikke!
når frem i livskriser!
hos det offentlige!

Norske Aviser: Til hjelp/varsling også!
NØD-TELEFONER
Kirkens Nødhjelp
Røde Kors: Samarbeid: !
Røde Halv-Måne

Kan kontaktes: Forsøk verdt: !
Justis-Departementet, men
Søk, om du kan, !
alltid Organisasjoner !
Du Bør Være Forsiktig Med, på !
nett eller sikrere kilder!!

BNB ; Les om DNA, RNA, Ribosomer, sukker, fett og proteiner
BNB ; Les om Ribozymer, Mitokondrier, Kloroplast, C Mikrobiologi, amøber, flagellater, krage-flagellater
BNB ; Om arche-bakterier,spirochaet-bakterier, purpur-bakterier, cyano-bakterier,
BNB ; anatomi, kropps-organer, nervesystem