DET FILOSOFISKE SELSKAP
The Society of Philosophy
NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

Innføring i Fag-Filosofien

THE SOCIETY OF PHILOSOPHY - Det filosofiske selskap: Org.nr: 975988074: Juridisk navn: THE SOCIETY OF PHILOSOPHY • Stiftelsesdato:11.12.1995: • Registreringsdato:10.01.1996: Selskapsform: Forening/lag/innretning Introduksjon til Det Filosofiske Selskap: VIDEO/NETT-FILM


Filosofiens opprinnelse
Filosofi-begrepet
Filosofi-eksempler
Hverdags-filosofi

spurte.png

Fag-filosofi
Bevissthets-filosofi
Vitenskaps-filosofi
Vitenskaps-hypotese
Hypotese_Inst Bio-Vitenskap
Vitenskapelig Metode
Vitenskaps-teori
Vitenskaps-Anaylyse;
Se notat lengre ned på siden

Filosofi-faget UiB, universitetet i Bergen .. Filosofi-faget Bachelor UiO, universitetet i Oslo . Filosofi (master - to år) UiO Oslo Filosofi (årsenhet) UiO . Filosofi, politikk og økonomi (bachelor) UiO . Liste Universitet og høyskoler i Norge, søk da filsofi under respektive læresteder

Logikk: Logikkens disiplin-fag

Logikk: Logikkens disiplin-fag • Formal logikk • Modal logikk • Symbolsk logikk • Deontisk logikk • Fuzzy-logikk • Filosofi • Filosofiens historie • Filosofiens disipliner • Vestens filosoferFilosofiens opprinnelse
Filosofi-begrepet
Filosofi-eksempler
Hverdags-filosofi

En helhetlig Bevissthets-filosofi, Sinns-Filosofi, Ånds-Filosofi, mener Ekspertene snarere er det ene og samme! I den vestlige kulturen har Bevissthets-Filosofi blitt et dominerende begrep i vitenskaps-analytisk sammenheng, forskningen. Det er en rekke alternative forskningsformer som kan ha stor nytte også!
Vitenskaps-kriteriene og vitenskaps-analyse gjelder å gjennomgå holdbarhets-graden og årsaker til virkningen av vitenskapens egne funksjoner, og til det utgangspunktet all videre forskning og vitenskaps-metoder går ut på, med tanke på å sikre informasjon på best samsvarende måte med hvilke som helst omstendigheter som blir undersøkt. Mange mener at det er for å avgrense vitenskapelige funksjoner enklest og best fra den filosofiske ofte noe bredere slingrings-monn på funksjons-funn. Noen ganger revolusjonerer vitenskaps-analysen vitenskapen, også med nye lover, og er viktig ledd i det vi kaller vitenskapelige paradigme-skifter. Dette er spesielt dype kritiske analyser, om man da ikke har hatt ren flaks ved oppdagelsene

Filosofiens opprinnelse
Filosofi-begrepet
Filosofi-eksempler
Hverdags-filosofi