.

Evolusjons-Teori

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned BIOLOGI/EVOLUSJON Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.
EVOLUSJON STORE NORSKE.
EVOLUSJON Wikipedia.
EVOLUSJON Inst. for BioVitenskap.
Utviklingslæren.
Evolusjons-teorien Fag Nasjonalbibl.
Fiskenes evolusjon.
ØKOLOGI.
Human Genomprosjektet / Human_Genome_Project
Genial Kartblad Menneske-Genom
Menneskets Genom Kartlagt 2003/How
GLOBAL GEN-BANK.

spør.png

Differensialkraftens Evolusjons-teori!
Black Hole Acopalypse.
Charles Darwin - Evolution/Creation Document.

Anbefalte trinn litteratur
i fag-utviklingen
Oldtids-utsagn og Darwins fysiske funn/lære
ARTENES GENOM.
Evolusjonsteorien status 1984.
Evolusjonsteori/skrift status 2002.
DARWIN - YouTube
BIOLOGI.
MENNESKETS GENOM.
EVOLUSJONS-Biologi
Institutt for Biovitenskap
Evolusjon/Molekyl-Økologi
ARTS-DATA-BANKEN Til Evolusjons-teori Bio-evolusjon og Biologiens fagområder Anatomi. Astrobiologi. Atferd. BioKjemi. BioPsykologi. BioTeknologi. Evolusjon i Botanikk. Cytologi. Etno-evolusjon. Evolusjon (teori) og evolusjons-biologi. Evolusjons-Fysiologi. Genetikk og evolusjon. Genteknologi. Gerontologi. Immunologi. Limnologi. MarinBiologi. MikroBiologi og evolusjon. MolekylærBiologi. Morfologi. Mykologi. Paleontologi. Systematikk. Toksikologi. UtviklingBiologi. Zoologi. Økologi. Evolusjonsbiologi. Kilder: Kategori Oppslagsverk/autoritetsdata Store norske leksikon · GND · LCCN · NKC · BBC Things Kategori:

INFORMASJON TILKNYTTET: DIFFERENSIALKRAFTEN THE ∂ƒ-FORCE: LOGISK DEDUKTIV EVOLUSJONS-TEORI:

Hensikten er å vise hvordan kraftmodellen gir felt og partikler lik de fysiske lover i et univers, og hvordan grunnstoffer får sine Planck/kvanteverdier, det vi si konstant energi-mot-energi-regnskap
og slik balanserer ulike stoffers egenskaper slik at mineraler og organiske stoffer virker som de gjør, og med videre henvisning, egne innslag, til Økologi, Biokjemi, geologi, fossil, og genteknologi:
For livets cellevegger, proteiner, fett, sukker, som gir DNA, RNA, Enzymer, hormoner, smak/lukt-stoff trenger vi kun: Hydrogen, Oksygen, Karbon, Fosfor, Svovel, Nitrogen: Men grunnet ekstra
salter i eggehviten, cytoplasma, trenger vi koksalt NaCl, Kalium-Klorid, Kalsium-salter, Kalsium, og til Kroppsvæsker og katalysatorer, Jern, Kobber og Magnesium Andre sporstoffer gjør mange nyttige
saker celler har lært å benytte seg av i evolusjonen. Miljøtilpasningen. Kroppsaftene trenger derfor Klor, og der Mg, Jern gg kobber drifter væsker. Blod, lymfer, cellesafter. Mitokondrier, Kloroplast.
Kun Jernsol-generasjon 2 kosmos, ville antagelig gitt hydrogen-overskudd, og for høy PH, syre, spaltninger av livsstoffer. Tyngre stoffer enn dette gir tydelig ekstra god Gravitasjon og kjemisk balanse for liv.

RETTELSE: LOGISK EVOLUSJON.
Til Evolusjons-Oppdatering:
Se følgende movie: First Complex Life!!
Marintrafikk. and Flight trafic.
Planetene i solsystemet.
Jern Fe: Meteoritter.
Faradays Elektromagnetisme
Einsteins ukjente referanser.
Black Hole Acopalypse.
Secrets of lifeOrigin.
Early life attenboruugh.
Early life 2 attenboruugh.
Institutt for Biovitenskap.
Dyreriket. Store Norske.
Facebok Biovitenskap-stud.
Universitet Oslo leksikoninfo.
Astronomy Univers.
Silur Earth-period.
Spectacular Multiunivers-teser.
Brief Geologiske tider.
Kontinenter splitter opp.
Before Dinosaurs.
Wallace-Wegener Plate-geo.
Biomineralisering Geogirl.
Sediment Time-Instrument.
Cross-time geology check.
Isotop-strategrafi geogirl.
Geological time-scale.
Kart.Geologisk Map
Geologisk Vitenskap.
Plate Tectonic.
Oldest Earth Periods!.
Oppdagelsen av Plate-tektonikk.
Utrolige Dinosaurier.
Introduksjon Geologi.
Introduksjon Plate-tektonik.
Old platetktonikk-intro.
Plate tektonic: Rock-Splitts.
Prokaryots not Eukaryote CELLS.
Radioactive decay methods.
Science Brain-group Plate-tec.
Nytt hav åpnes i Afrika.
Ocean-hull Indian Ocean.
Stratigrafi Geogirl.
Pattedyrenes Evolusjon.
Earths Vulcan-Fire-Ring.
Islands Vulcans 60s-2020
Geofysikk: Inside the earth.
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
HUSK-hypotese PDF!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
Rettelser og info, notater:
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!


NEDERSTE MENY KUN UNDER UTVIKLING

HENVISNING: Institutter Film Fag Evolusjon.
OM GEOGIRL Enkel oversikt!
GEOGIRL YouTube!
ATTENBOUROGH: 1 life flercellede dyr!
ATTENBOUROGH: 2 life flercelle-Skall/Shell-utvikling!
THE DAY METEOR END DINOSAURUS! Only BBC
The Day the Dinosaurs Died! Only BBC
Bobrovskiy: Early steroid skills plant and animals!
Evolusjon Fungi: Sopp-Movie
Fungi:SOPP-film
Univers-system/Black Hole Acopalypse.
Step by Step: Worlds univers materie,
Sun-System, Earth, Moon, Water.
Verdens elementer: Evolusjons-Trinn!
Universets Fødsel: Univers-Birth!
Solsystemets Fødsel! Sun Birth!
Jordens Fødsel! Earth Birth!
Jorden formes! Formation of Earth!
Månens tilblivelse! Moon Birth!
Moon Mysterius!
Månen formes!
Hvor kom vann fra! Earths Water evolved!
Havets dannelse! Ocean be formed!
Hvordan havet ble dannet! Earths Water!
Jordens hav fødsel! Ocean-earth birth!
Super Ocean waves! Havbølgen!
Overleve i fortiden! Survive Past Tines?
First Complex Life! Komlekse Livsformer!
ASTRONOMI!
AstroFysikk!
Astrofysikk Solstrålene!
Astronomi Yoytube!
Astrophysics Explained!
Spectrographi!
Spektrografi Lysfrekvens Kosmos!
Spektrographi Experts!
Masse-Spektografi! og Animasjonen!
Krystallografi!
Krystallogeafi/spektrografi,
Lar oss: See Atoms og life/materie!
No Materie in Univers/Bodies hide!
All kind of Bios & matter!
Livets moelkyler!
Life-stoff of matter!
How earth life begin!
Critical Kvantum-fysikk/Biology!
Misunderstand Entropy!
What are life build of!
Brief geological earthperiods!
International Geologicals periods!
Geologicals periods!
Vulcans Glaciers Tectonics!
Minerals 8. Groups!
Atomlist og Mineral groups!
Hvorfor bygger liv på Karbon?!
Vi er. Hva er 99.9% annet liv?
DNA er ikke Mystisk!!
Atomer finns. Men Hvorfor?!
Hav-strøms-kollaps. Save it!!
Webb-teleskop: Big-Bang Wrong!!
Sanskrit-Kanada Atoms 600 bc.?!!
Very Bad Future Real Life! So…?!
Negativt om Evolusjon!?!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!LINKs And PDFs to EVOLUTIONS-TEMA.
International Geofysisk stratigrafi!
Kunstig fremstilte stoff-blandinger!
Legeringer. og Kunstige blandinger!
Genmodifisert!
3-D-skriver skapte celler!
Stamcelle-behandling!
Stamcelle-system forklart i
Differensialkraftens Evolusjons-teori!
Forskere har laget kunstige bakterier
1. nervecelle, hjernecelle, på 3-D-printer
Øye-celler på 3-D-Printer!
Nye bein på 3-D-Printer!
3-D-trykte Hjerter laget!
stamceller til neanderthalere!
Lager stamceller selv!!
Forskere laget 3-D-hjerte!
Human Brain-Prosjekt!
Stamceller gir deg nytt hår!
Smågenialt 3-D!
Alt som lages på 3-D-printer!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
Jorden/Earth Liv/Life Eons/Periods
A Brief History of Geologic Time!
EVOLUTION Hadean-Archean Eons!
Global Ext:- How Long We Have Left?
Hadean, Archean, Proterozoic Epoker
Phanerozoic Eon – Cenozoic Era
Bad: The Great Oxidation Event?!
Precambrian life- The First Animals
History of the Earth- Archean Eon!
History of the Earth- Hadean Eon !
History of the Earth- Proterozoic Eon
Formation of earth: Space Doc. 2022!
Improvements the cells - Proterozoic!
The World Before Plate Tectonics!
These Fossils should Be Impossible!
Were These The First Animals? !
What Is (Almost) Everything Made Of?
What is the Oldest Fossil on Earth!
What Milankovitch Cycles Do To Earth
What Earth Like 4 Billion Years Ago?
What Was The "Boring Billion years"!
Common Ancestor of Life on Earth?
When a Billion Years Disappeared!
Where Did Earth's Water Come From?!
Why is All Life Carbon Based!
Quantum Mechanics balance Elements!
Why Does Earth Axial Tilt?!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxxxxxx!
Henvisning litteratur og Institutter
US taken Hawaii do it 91% Empty !
Why US Bought Alaska from Russia!NEXT BØKER Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NasjonalBibl.
MINERALENE.
Hvordan Universet
produserer stoffene
Partikler og kraft-felt!
Elektroner, Protoner,
Nøytroner og Fotoner:
GRUNNSTOFF-LISTA.
Dagen Jord-luft-ild-vann
sine byggestener ble funnet:
ATOM/MOLEKYLER.
ATOM-TEORIEN og
dens Beviste
felt-funksjoner

xxxxxxxx
ORGANISK stoff
Organisk Kjemi
BIOKJEMI
ORGANISK STOFF:
Regnet som organisk
I naturen kan mange slike
oppføre seg: Mineralsk
Er det syntetisert i celler,
regnes det som organisk
Typisk bestanddel i celler
og i bio-syntese gir:
BIOKJEMI
Skille kjemi / biokjemi
er ikke absolutt:
MILJØ/ØKOLOGI, er med!
Biokjemi, Miljø, Økologi
Alt er 100% avhengig av
Gravitasjon/masse
Elektromagnetisme
som Gir vekt, syre, base,
positive og negative
ioner. Søk disse emner!
xxxxxxxx
VIRUS:

VIROLOGI
RNA-VIRUS
DNA-VIRUS
BAKTERIOFAGER
IMMUNOLOGI
PANDEMIER
MUTASJON
SYMBIOSE
DVALE
SYKDOMMER
HERPESTYPER


xxxxxxxx
EUBAKTERIA

"Ekte" bakteriene IBV.
(Eubacteria)

"Bakteriene Store Med.
"Bakteriene Wikipedia
Bakterier S Norske Leks.
Bakteriologi UiO
Bakteriologi Virulogi Univ.
Bakterienes cellemebran
BakterieGenetikk
Bilder Bakterie-DNA
DNA/Kromosomer Bakterier
Kullbakterier har det
Minste DNA i Livs-riket!
Bakterie-Virus
Bakteriofager


xxxxxxxx
ARKEBAKTERIA

Arkebakteriene Wiki
ArkeBakteriers cellevegg
Arkebakterier MatNat IBV
Arkeers DNA-Transkripsjon
Arkeer og eukaryoter


xxxxxxxx
PROTOZOER

Eukaryoter
Encellede eukaryoter
Protozoer store norske
Protozoer Biovitenskap
Protozoer Medisinleksikaxxxxxxxx
SOPP-RIKET:

ENCELLET
FLERCELLET
Soppriket Fungi
SOPP
SOPPER
Sopp-riket
SOPP-RIKET
Evolusjon Sopp-Movie
SOPP-filmxxxxxxxx
PLANTE-RIKET:

ENCELLET
FLERCELLET
Plante-riket
evolusjon-av-
planteriket

Planteriket
Grønne Planter
Plantecellen
Cellenexxxxxxxx
DYRE-RIKET:

ENCELLET
FLERCELLET
DYRE-RIKET
DYRE-RIKET wikipedia
Mikrobiologi
encellede organismer
FlerCellede Dyr
MetaZoa

Flagellater-Movie,
søk flere movies

Sjekk ut Pattedyr,
Reptiler, Fugler,
Amfibier, fisk,
Kappedyr, og
leddyr selv i listene

xxxxxxxx
ARTS-DATA-BANKEN Til Evolusjons-teori Bio-evolusjon og Biologiens fagområder Anatomi. Astrobiologi. Atferd. BioKjemi. BioPsykologi. BioTeknologi. Evolusjon i Botanikk. Cytologi. Etno-evolusjon. Evolusjon (teori) og evolusjons-biologi. Evolusjons-Fysiologi. Genetikk og evolusjon. Genteknologi. Gerontologi. Immunologi. Limnologi. MarinBiologi. MikroBiologi og evolusjon. MolekylærBiologi. Morfologi. Mykologi. Paleontologi. Systematikk. Toksikologi. UtviklingBiologi. Zoologi. Økologi. Evolusjonsbiologi. :O. Kilder: Kategori Oppslagsverk/autoritetsdata Store norske leksikon · GND · LCCN · NKC · BBC Things Kategori:
OBS: BEDRE UTFORMING KOMMER!
Evolusjonsbiologi
NB: Legg merke til at flercellede dyre-livsformer utenom stabile spesialiserte celleformer, er amøbe-typer og flagellat-typer. Disse produseres altså fra
Egg-Sed-cellens befruktede Egg. Når celledeling oppstår, vekst foster, så har DNA-koden disse i sin gensekvens. Amøbocytter, tarmceller, lungeceller, hudceller og mengder slike ved alle organer så og si. Å være øyecelle, betyr at andre deler av DNA er redusert funksjonelt, gener slått Av eller På. Slik får vi kontraktile vakuoler, eller spesialiserte funksjoner som alt finnes hos encelellede vesener.
Biologi-Utdannelse!
Studier innen biologi/Utdanning: Du lærer om levende organismer i plante- og dyrelivet. Faget har fokus på evolusjon og økologi. Du lærer om levende organismer i plante- og dyrelivet. Faget har fokus på evolusjon og økologi. Det er vanlig å spesialisere seg innenfor ett eller flere av biologiens fagfelt. Eksempler på disse er:
• botanikk – plantevitenskap
• mikrobiologi – læren om mikroorganismer
• zoologi – læren om dyr
• genetikk – læren om arv og gener
• økologi – læren om organismers forhold til miljøet
Innenfor disse retningene kan du spesialisere deg videre.
Evolusjonsbiologi.
Evolusjonsbiologi wikipedia.
Anatomi: Form, bygning!
Anatomi: wikipedia!
Anatomi: Form, bygning hos mennesker, dyr, planter, alt i livs-riket: Sopp, Protister, Bakterier Arkebakterier.
Anatomi og Fysiologi - Biologi og evolusjon:
Anatomi: Form og formendring av bygning over tid hos alt levende liv: Dette innbefatter fysiologi og nevrofysiologi
Nevrofysiologi.
Fysiologi planter - dyr - mennesker.
Nervesystemet hos flercellede dyr.
Nervesystemet og sansesystemet.

OBS: BEDRE UTFORMING KOMMER!
AV FLEKSIBLE FIREVERDIGE KJEMISKE FORBINDELSER HAR VI KARBON, SILISIUM OG GERMANIUM. GERMANIUM BLIR FOR STORE OG MULIG MER ELEKTROSVAKE ENN KARBON, SLIK AT DE NEPPE DANNER GODE SMIDIGE MOLEKYLER MED ANDRE STOFFER, OG OPERERER I FJERDE ELEKTRONSKALLNIVÅ.
SILISIUM KAN HA GODE FORUTSETNINGER, MEN er 3 ELEKTRONSKALL TYKT.
KARBON SOM BENYTTER SKALL TO, HAR 2-3 GANGER STERKERE ELEKTRONBINDING TIL STOFFENE RUNDT SEG. MYE MINDRE STØRRELSE ENN SILISIUM, OG SOM DEN LETTESTE AV ALLE 4-VERDIGE BINDINGS-ATOMER, SÅ ER KARBON VINNER AV Å DANNE KULELEDD-bindinger I UNIVERSET OG PÅ JORDEN, AT DET ER DERFO SUKKER, PROTEINER OG FETT NÆR VANNETS TETTHET MED FORBINDELSE SINE, BENYTTER KARBON, ELLER GIR KARBON sin FORDEL SOM SOLID STERK LIVS-BIOLOGISK GRUNNBYGGESTEIN.
SUKKER, PROTEINER, FETT og VANN, DNA/RNA, trenger bare 7 av grunnstoffene for å dannes. men til katalyse, syntese, enzymer, trengs mange sporstoffer til, slik som jern, kobber i blod, mitokondrier og kloroplast,
og benytter ellers flere mineralsalter, prosentvis som havvann, i cytoplasma sammen med fett sukker og proteiner, som da gir eggehvite, eller cytoplasma-væsker.
Av 94 stoffer/atomtyper etter tyngde i Universet, Kosmos, Jorda, Verden, så benyttes stort sett maks 30 stoffer, og enda mindre i de viktige prosedyrene næring, energi, bygning og nedbrytning. Men helt klart at mineralblandingen i cellesaft gir katalyserende hjelpefunksjoner.


Organisk Kjemi: Noen eksempler:
Smelte– og kokepunkt til nokre organiske sambindingar i ° C
Sambindingar Smeltepunkt Kokepunkt Acetylen –80,8 –84,0 Anilin –6,2 182 Anisol –37,3 155,5 Benzen 5,5 80,1 1-butanol –90,0 118 Butylamin –50,0 78 Dietyleter –116,3 34,5 Dimetylamin –96,0 7 Eddiksyre 16,7 118 Etan –171,4 –88,0 Etanol –117,3 78,5 Etylamin –80,0 19 Etylen –169,0 –105,0 Fenol 43 183 Isobuten –140,0 –6,9 Isosmørsyre –47,0 154 Kapronsyre –3,4 205 Karbontetraklorid –23,0 77 Kloroform –63,5 61 Maursyre 8,4 101 Metan –182,5 –164,0 Metanol –97,8 64,8 Metylamin –93,5 –6,3 n-butan –135,0 –0,5 n-heksan –95-100 69 n-heptan –91,0 98 Oktan –57,0 126 Pentan –129,7 36,1 Propan –189,7 –42,0 1–propanol –127,0 97,2 2–propanol –88,5 82,4 Propionsyre –21,5 141,1 Propylen –185,2 –48,0 Salicylsyre 159 211 Smørsyre –7,9 163 Sykloheksanol 23–25 161 Sykloheksylamin –17,7 134,5 Syklopentan –94,4 49 Trikloretylen –84,8 87 Trimetylamin –117,1 3 Urea 133 –2 Valeriansyre –34,5 185 Vinylklorid –153,8 13,9