.

Altet Klassifikasjon

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.
INFORMASJON OM
ALTETS-FORSTÅELSEN!
ETT ENDELIG DYPDYKK I
EKSISTENSE-FUNKSJONEN!!
FORMÅLET
ALTET-Litteratur

altfor.png

Altet

ALT-klassifikasjon!

Bevisstgjørings-prosesser!

.

Omhandler ALT:
Det totale INNHOLD
Oversikt Orientering!
Eksistens, endring, Egenskaper

Denne oversikt, orientering, tar ingen hensyn til de
forskjellige egenskapers karakter,
prioriteringer, ingen hensyn til det fysiske, til
Gud, Natur, Tro, Viten, endelighet, uendelighet
Himler, Verdener, Ondt, Godt, Sannhet eller Løgn
Behov, Følelser, Bevissthet eller ikke!
Det som er til må være,
Det totale Innhold av og i Alt:
før det som er kan
mene noe om noe,
ha årsak-virkning, og i tillegg; mening!

.

Ett stadium før Egoisme eller Fellesskap:
Kun forholdet mellom bevissthet og Virke-lik-het!
Selv for begrep som Moral, Holdbarhet sin Virke-lik-hets-funksjon!
Her under vil pdf-filer tilføyes med ulike forklaringsforhold rundt Det Værende, Altet og dets innhold!

.