.

FOR-MÅLET BAK ALT!

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

INFORMASJON UTVIDET! KLIKK BLÅ LINK FORMÅLET BAK ALT!

INFORMASJON! FORMÅLET BAK ALT! ER:
NÅR RELIGION, POLITIKK, VITENSKAP, MENNESKELIG HELSE-PRAKSIS
OG MILJØ-PRAKSIS, INKLUDERT ØKONOMISKE ORDNINGER, IKKE LENGER ER HOLDBART,
SÅ VIL HOLDBARHETEN VÆRE DEN MORAL SOM STÅR OVER DISSE,
OG OVER ALLE LOVER, JUSS, BUD. NÅR MAKTSYSTEMER LENGER IKKE EIER STYRING OVER SEG
OG ANDRE PÅ HOLDBAR MÅTE FOR PARTENE I SYSTEMET; JORDEN.
DET ER DENNE HOLDBARHETS-MORAL SOM ER FORMÅL OG OVERORDNET!